Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Akarsularımız

Türkiye doğal bir yatak içinde akan su kütleleri, diğer bir deyişle akarsular ve buna
bağlı olarak vadi şebekesi bakımından zengin sayılabilecek ülkedir. Ülkemizdeki
akarsular klimatik şartlara, zemin tabiatına ve reliyef özelliklerine bağlı olarak birbirinden
gerek debi gerekse rejim bakımından farklılıklar gösterecek şekilde karşımıza
çıkarlar. Ülkemizdeki akarsuları taşıyan vadiler şebekesinin bugünkü görünümü
alması Neojen sonrası Pleistosende görülen epirojenik hareketler sonucunda
olmuştur. Buna göre ülkemizdeki akarsular farklı havzalarda kompleks ve basit yapılı,
denize ulaşanlar (dış drenaja açık olanlar) iç drenaja bağlı olanlar olmak üzere
ayrılabilirler ve coğrafi bölgelerimizde farklı şekilde karşımıza çıkarlar. Bu bakımdan
Türkiye'de yer alan akarsuların havzalarını Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz,
Hazar Denizi, Basra Körfezi, Tuz Gölü, Van Gölü, Göller Yöresi olmak üzere
ayırabiliriz. Görüldüğü gibi bu havzalardan bir kısmı dışa akışlı eksoroik sahalar
olurken bir kısmı da "Tuz Gölü, Göller Yöresi, Van Gölü" gibi anderoik kapalı havza
karakterini taşır.

Ülkemizin kuzey ve güneyindeki Kuzey Anadolu dağları ile Torosların denize bakan
yamaçları üzerinde kısa boylu basit yapıda akarsular yer alırken, bu dağların
gerisinden doğup denize paralel sıraları kesip kıyıya ulaşanlar "Sakarya, Kızılırmak,
Yeşilırmak, Çoruh, Seyhan, Ceyhan, Aksu, Göksu" kompleks yapıda uzun
boylu akarsular olarak karşımıza çıkarlar. Ege Bölgesi'nde ise çöküntü sahalarına
grabenlere yerleşmiş bulunan akarsular "Havran, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes,
Büyük Menderes" doğu batı doğrultusunda uzanış göstererek denize ulaşırlar.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulananlar "Dicle, Fırat, Aras, Kura, Şemdinli" ise
bir süre yüksek dağlık kütleler arasında çok eğimli dar derin vadiler içinde aktıktan
sonra ülkemizi terk ederler.

Marmara Bölgesi'nde ise Güney Marmara bölümünde Mustafa Kemalpaşa, Susurluk,
Gönen Çayları ile Kocaçay başlıca akarsular olurken Trakya'da Meriç ve Kolu
olan Ergene dikkati çeker.

Dışa akışlı olan bu akarsularımız dışında bazı akarsular da kapalı havzalarda son
bulurlar. Bu bakımdan en geniş saha İç Anadolu kapalı havzasıdır ki burada başlıca
akarsular Çarşamba ve Melendiz Çayları'dır. Bunun dışında Göller Yöresi ile Van
Gölü ve çevresi de ülkemizin kapalı havzalarıdır.

Ülkemizdeki akarsuların pek çoğunun önemli bir özelliği hidroelektrik güç elde
edilmesine uygun bir yapıda olmalarıdır. Bunda reliyefin, yapı özelliklerinin büyük
rolü vardır. Bu bakımdan ülkemizdeki nehirler üzerinde yapılmış çok sayıda Hidroelektrik
Santral vardır.

Ülkemizdeki akarsular yağmur, kar, buz ve karstik kaynaklardan olmak üzere çeşitli
şekillerde beslenirler.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir